Produkty

Preparat gruntujący pod krzemianowe (silikatowe) masy tynkarskie.
> Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej;
> Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża;
> Ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury;
> Podbarwiany pod kolor tynku, skutecznie ogranicza możliwość przebijania podłoża;
> Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność;
> Wiąże i wzmacnia podłoże mineralne.

Barwiony preparat na bazie potasowego szkła wodnego, przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod krzemianowe (silikatowe) masy tynkarskie (tj.: CALSILIT T i MINERAL). Stosowany do gruntowania wyłącznie podłoży mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy, cementowy i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe) na zewnątrz i wewnątrz budynków. W przypadku nowo wykonanych podłoży mineralnych możliwe jest zastosowanie preparatu już po 2-tygodniowym okresie sezonowania.
Uwaga: Nie stosować na podłoża pokryte powłokami malarskimi na bazie tworzyw sztucznych.

Grunt CALSILIT GT