Produkty

Preparat gruntujący pod polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) masy tynkarskie.

> Zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej;
> Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża;
> Ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury;
> Dodatkowo zabezpiecza przed porostem glonów i grzybów.
> podłoża;(szczególnie w przypadku mas tynkarskich o fakturze drapanej);
> Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność;
> Posiada bardzo dobrą przyczepność zarównodo podłoży mineralnych, jak i pokrytych powłoką malarskąna bazie tworzyw sztucznych;
> Podbarwiany pod kolor tynku, skutecznie ograniczamożliwość przebijania.

Barwiony preparat na bazie niskoalkalicznych polikrzemianów przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) masy tynkarskie NOVALIT T. Służy do gruntowania wszelkich typowych podłoży budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz warstw zbrojnychw systemach ociepleń KABE THERM NV* i KABE THERM WM* oraz w renowacyjnym systemie antyrysowym NOVALIT RSA. Stosowany jest na podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy), jak i na podłożach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. W przypadku nowo wykonanych podłoży mineralnych możliwe jest zastosowanie preparatu już po 2-tygodniowym okresie sezonowania.
*) przy uży­ciu pro­duk­tu w sys­te­mie ocie­pleń, pro­du­cent udzie­la gwa­ran­cji je­dy­nie w przy­pad­ku za­sto­so­wa­nia wszyst­kich skład­ni­ków sys­te­mu KABE THERM NV lub KABE THERM WM.

Grunt NOVALIT GT