Produkty

Polikrzemianowa (niskoalkaiczna silikatowa) farba elewacyjna.
> Mineralny charakter powłoki;
> Niskoalkaliczny odczyn produktu (pH 8÷9,5);
> Mikroporowata struktura zapewniająca wysoką paroprzepuszczalność;
> Niska nasiąkliwość powierzchniowa;
> Wysoka odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych;
> Możliwość stosowania zarówno na podłożach mineralnych jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych;
> Zwiększona odporność na zmiany warunków atmosferycznych podczas aplikacji i wiązania;
> Niska alkaliczność produktu (brak konieczności stosowania specjalnych środków BHP);
> Znacznie spowolnione uleganie zabrudzeniu.

Mineralna farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powłok malarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży mineralnych (tj.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), oraz do renowacyjnego malowania podłoży pokrytych powłokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy wymagana jest mineralna powłoka malarska. Farba polikrzemianowa posiada znacznie obniżony poziom alkaliczności (do poziomu wyrobów akrylowych), dzięki czemu znacznie zredukowano wpływ czynników atmosferycznych na jakość tworzonej powłoki malarskiej. Chłonne podłoża mineralne, przed nanoszeniem farby, wymagają zagruntowania preparatem NOVALIT GF.

NOVALIT F