Produkty

Polikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa) masa tynkarska do nakładania pacą
> Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej;
> Niskoalkaliczny odczyn produktu (pH 8÷9,5);
> Wyjątkowa odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych;
> Bezproblemowe stosowanie zarówno na podłożach mineralnych,jak i pokrytych powłoką na bazie tworzyw sztucznych;
> Wysoka paroprzepuszczalność;
> Znacznie spowolnione uleganie zabrudzaniu;
> Niska nasiąkliwość powierzchniowa;
> Dodatkowo zabezpieczona przed porostem glonów i grzybów.

Służy do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych, wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków oraz warstw wykończeniowych w systemach ociepleń na bazie styropianu KABE THERM NV* i na bazie wełny mineralnej KABE THERM WM* oraz w renowacyjnym systemie antyrysowym NOVALIT RSA. Może być także stosowana do wnętrz. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (tj.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie polecana w systemach wykończeniowych ścian zewnętrznych wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (tj.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana) i na ścianach budynków nowych. Przed nałożeniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem Grunt NOVALIT GT.
*) przy uży­ciu pro­duk­tu w sys­te­mie ocie­pleń, pro­du­cent udzie­la gwa­ran­cji je­dy­nie w przy­pad­ku za­sto­so­wa­nia wszyst­kich skład­ni­ków sys­te­mu KABE THERM NV lub KABE THERM WM.

NOVALIT T